Chuyến câu cá của hổ Tigger và lợn Piglet

Print

Một ngày đẹp trời, hổ Tigger và lợn Piglet rủ nhau đi câu cá. Hai bạn đến bên bờ suối và dừng lại ở chân cầu để câu. Quang cảnh xung quanh thật đẹp với câu cầu gỗ và những khóm hoa ở xát mặt nước. Trong lúc Tigger câu cá thì Piglet tranh thủ lướt thuyền dạo chơi trên dòng sông (ấy  nhưng cẩn thận không Piglet lại đuổi hết cả cá đi mất đấy)

 

 

 

Cùng đếm xem số cá của Tigger và Piglet ai được nhiều hơn nhé. Nếu chồng số cá lên thì cột cá của ai cao hơn thì người đó câu được nhiều hơn đấy nhé

 

 

Trong lúc đang nhẩm đếm xem ai câu được nhiều hơn thì trời bỗng đổ cơn mưa. Hai bạn bèn rủ nhau đội thuyền lên đầu và chạy một mạch về nhà và kết thúc một ngày đi câu vui vẻ của mình

 

 

Giới thiệu sản phẩm


Last Updated ( Thursday, 23 February 2012 23:31 )